หลุม 12 พาร์ 3

dragonhills hole 12

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
12 3 8 181 162 136 114

กรีนกลางเกาะของดรากอนฮิลส์หลุมนี้ ยากอยู่ที่อารมณ์ของผู้เล่น อย่าหวั่นไหวกับน้ำ กรีนกว้าง เนื้อที่ที่จะให้ลูกตกมีมาก ใจเย็น หายใจลึก ๆ ไม่ว่าธงจะอยู่ตรงไหนวางไปที่ทางซ้ายของกรีนอย่างเดียว ไม่ว่าธงจะอยู่ หน้า-กลาง-หลัง กรีนจะแคบด้านหน้าไปกว้างด้านหลัง จะมี บ่อทรายเล็ก ๆ อยู่ทางซ้ายของกรีนด้านหลัง ทางด้านขวาก็มีบ่อทรายยาวติดกับบ่อน้ำ พอเลยบ่อทรายขึ้นไปทางกรีนด้านบนจะเป็นแอ่งที่ลาดเทลงกับน้ำ ถ้ามั่นใจไปทางซ้าย พาร์ 3 ที่สวย ๆ แบบนี้ เบอร์ดี้ หรือ พาร์แน่นอน อุปสรรคที่สำคัญอีกอย่างของหลุมนี้คือลม ที่จะพัดมาจากช่องเขา ค่อนข้างทวนตรง ๆ บางทีก็จากซ้ายไปขวา แต่จะมาเป็นครั้งคราวเท่านั้น

dragonhillsgolf