หลุม 11 พาร์ 5

dragonhills hole 11

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
11 5 14 520 479 443 392

หลุมนี้เป็นหลุมที่สวย-ท้าทาย-ยั่วยวน อีเกิ้ลได้-เบอร์ดี้ได้-พาร์ได้ 11 ที ก็ได้เป็นพาร์ 5 ที่ไม่ค่อยยาว จากทีออฟหมุดขาว ทางด้านซ้ายก็เป็นเนินและป่าทางด้านขวาก็จะมีเกาะที่เต็มไปด้วยก้อนหินเล็ก-ใหญ่ แต่ไม่เป็นไรข้ามได้อยู่แล้ว ช๊อตแรกวางมาทางด้านซ้ายของเนินแต่ถ้ามั่นใจก็ข้ามไปได้เลย หลังจาก ช๊อตแรกทีนี้ท่านจะเข้าใจว่าทำไมถึงมีคำพังเพยบรรทัดแรก ท่านอยากได้สกอร์แบบไหนวางแผนจากตรงนี้เลย จะมีทางน้ำขวางอยู่ข้างหน้า หลังจากสะพานแล้วทางด้านซ้ายของแฟเวย์ก็จะมีบ่อน้ำที่ใหญ่มากส่วนติดขอบแฟเวย์ ก็เป็นบ่อทรายที่ยาวจนถึงกรีน หลุมนี้เป็นที่มาของ “ดรากอนฮิลส์” ถ้ามองจากแผนที่ตรงส่วนนี้จะเป็น “หัวของดรากอน” กรีนนี้จะเป็นรูปยาวโค้งทางซ้ายน้ำและบ่อทราย ก่อนถึงกรีน ทางขวาจะมีบ่อทรายที่ยาวและแคบ หลังกรีนด้านขวาจะมีบ่อทรายกลม ๆ เล็ก ๆ อีก 2 บ่อ วิธีการเล่นหลุมนี้ต้องใจแข็งเล่นไปตามสภาพ ช๊อต 2 ไปทางขวาของแฟเวย์ แล้วช๊อต 3 ก็จะออน แบบสบาย ๆ ขึ้น กรีนหลุมนี้แล้วท่านก็จะทราบได้ทันทีว่าจะพัตต์ขึ้นหรือพัตต์ลง

dragonhillsgolf