อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนพฤกษภาคม 2565

ชวนนักกอล์ฟไปออกรอบในสนามในราคากรีนฟีที่พิเศษและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นAccounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

วันจันทร์

850

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 1,220

โทรจอง 083-9880775

วันอังคาร - วันศุกร์ 

950 

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 1,200

โทร. 032-240504-5

วันหยุด

1,150

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 1,400

โทรจอง. 094-9295646  

WordPress Pricing Table PluginAccounts

Free Trial

Your Text

วันธรรมดา

27 หลุม

รถนั่งคู่ 1,250 บาท / ท่าน

รถนั่งเดี่ยว 1,450 บาท/ท่าน

ราคารวม กรีนฟี - แค็ดดี้

วันหยุด

27 หลุม

รถนั่งคู่ 1,360 บาท / ท่าน

รถนั่งเดี่ยว 1,600 บาท/ท่าน

ราคารวม กรีนฟี - แค็ดดี้

WordPress Pricing Table Plugin

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

หมายเหตุ

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646