Promotion

อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่นพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2567


Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text


จันทร์-ศุกร์

กรีนฟี

รถนั่งคู่

รถนั่งเดี่ยว 1,300 บาท

คูปองอาหาร 100 บาท

-

-

-

1,050

บาท/ท่าน

Weekend

กรีนฟี

รถนั่งคู่

รถนั่งเดี่ยว 1,400 บาท

คูปองอาหาร 100 บาท

-

-

-

1,250

บาท/ท่าน

กรีนฟี

รถนั่งคู่

เล่น 36 หลุม

อาหารเช้า

พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน

พร้อมอหารเช้า

เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์

2,300

บาท/ท่าน

กรีนฟี

รถนั่งคู่

เล่น 36 หลุม

อาหารเช้า

พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน

พร้อมอาหารเช้า

เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์

2,700

บาท/ท่าน


Your Text


จันทร์-ศุกร์

กรีนฟี

แคดดี้

รถกอล์ฟคู่

900

บาท/ท่าน

Weekend

กรีนฟี

แคดดี้

รถกอล์ฟคู่

1,250

บาท/ท่าน

โปรโมชั่นนี้เฉพาะนักกอล์ฟไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646

dragonhillsgolf