อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่นพิเศษ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566Accounts

Free Trial

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

วันธรรมดา

950

บาท/ท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถนั่งคู่

รถนั่งเดี่ยว 1200 บาท

ฟรีคูปองส่วนลด Unicafe 15%

วันหยุด

1,150

บาท/ท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถนั่งคู่

รถนั่งเดี่ยว 1300 บาท

ฟรีคูปองส่วนลด Unicafe 15%

WordPress Pricing Table Plugin

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

หมายเหตุ

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646