โปรโมชั่น

อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่น เดือนมิถุนายนสิงหาคม 2567


Your Text

Your Text


จันทร์-ศุกร์

สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้า

กรีนฟี

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว

แคดดี้

1,000

บาท/ท่าน

หมายเหตุ

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-917698, 032-917699, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646

dragonhillsgolf