อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่นพิเศษ เริ่ม 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565Accounts

Free Trial

Your Text

Your Text

Your Text

Sport Day

850

บาท/ท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถนั่งคู่

รถนั่งเดี่ยว 1120 บาท

-

อังคาร-ศุกร์

950

บาท/ท่าน 

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถนั่งคู่

รถนั่งเดี่ยว 1200 บาท

ฟรีคูปองค่าอาหาร 80 บาท

วันหยุด

1,150

บาท/ท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถนั่งคู่

รถนั่งเดี่ยว 1400 บาท

ฟรีคูปองค่าอาหาร 100 บาท

WordPress Pricing Table Plugin

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

หมายเหตุ

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646