หลุม 13 พาร์ 5

dragonhills hole 13

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
13 5 12 513 504 477 422

ดื่มน้ำแล้วมาทีออฟกันจากทีออฟหมุดขาว ทางซ้ายจะเป็นซุ้มน้ำ ภูเขา และพงหญ้า ทางขวาป่าตลอดไปตรง ๆ ดีที่สุด จากทีออฟจะเห็นบ่อทรายทางขวาชัดเจน ทางซ้ายก็จะมีบ่อทรายแต่ไม่ต้องกังวล ช๊อตแรกวางไปทางซ้ายของบ่อทรายขวา ใส่เต็ม ๆ แฟเวย์กว้างมากและเป็นทางลงจากช๊อตแรกจะเห็นกรีนได้ดี ก่อนที่จะถึงกรีนทางด้านขวามีบ่อทราย บ่อเล็ก – บ่อน้อยแต่จะมีหลายบ่อจนถึงกรีน เพราะฉนั้นถ้าไม่คิดว่าจะตี 2 ออน ก็วางไปทางซ้ายของกรีนได้เลยแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นกรีน ไม่ว่าธงจะอยู่ทางไหน เบอร์ดี้กับพาร์แน่นอน

dragonhillsgolf