หลุม 9 พาร์ 4

dragonhills hole 9

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
9 4 13 381 353 321 184

หลุมนี้ก็เป็นหลุมที่สวยงามเช่นกัน มองไม่เห็นกรีน จะเห็นแต่เนินและบ่อทราย ภูเขา สำหรับหลุมนี้ยาก – ง่าย อยู่ที่ช๊อตแรก ไม่ว่าจะไดร์ไกลหรือใกล้ ต้องไปทางขวาของแฟเวย์อย่างเดียว จะเห็นทางที่จะเข้าไปทางกรีนเล็ก ๆ กลม ๆ ซ่อนอยู่ข้างหลังเนินตั้งแต่หลัก 150 หลา ทางซ้ายมือจะเป็นบ่อทรายจากบ่อทรายจะเป็นเนินที่มีหญ้าสูงจะออกมาลำบาก เข้ากรีนยากทางซ้ายของกรีนก็เป็นแอ่งหญ้า จากระยะ 100หลา ทางขวาก็จะเป็นบ่อทรายและเนินสูงที่มีรัฟหนา ถ้าท่านวางช๊อตแรกมาอยู่ในแฟเวย์ค่อนไปทางด้านขวาก็ลืมอุปสรรคที่บอกมาทั้งหมดได้เลย เบอร์ดี้แน่นอน

dragonhillsgolf