หลุม 8 พาร์ 5

dragonhills hole 8

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
8 5 9 523 505 480 429

หลุมนี้เป็นพาร์ 5 ที่ค่อนข้างไกลมองไม่เห็นกรีน แต่ทีออฟอยู่สูงทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่สวยงามมาก ภูเขาที่ล้อมรอบ 2 ข้างแฟเวย์มีเนินต้นไม้ใหญ่-น้อย แฟเวย์กว้าง หายใจลึก ๆ เตรียมทีออฟได้เลย ช๊อตแรกวางกลางแฟเวย์ค่อนมาทางขวา หลุมนี้ที่พิเศษคือห้ามเข้ารัฟทั้งซ้ายและขวา สกอร์จะเปลี่ยนทันทีจากเบอร์ดี้หรือพาร์ เป็นตัวเลขที่นักกอล์ฟทุกท่านไม่อยากได้ อยู่ในแฟเวย์ใกล้-ไกลไม่สำคัญจากช๊อตแรกท่านจะได้วางแผนที่จะวางช๊อต 2 ต่อไป ข้างหน้า กรีนจะมีบ่อน้ำขวางหน้าจากบ่อน้ำก็จะเป็นบ่อทรายที่ค่อนข้างสูง หลังกรีนก็จะเป็นบ่อหญ้าและเนินกรีนจะเป็นรูปคล้ายเลข 8 คอดตรงกลาง ด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านขวา พร้อมกับเทลงไปทางบ่อทรายนั้นหมายถึงเวลาที่ชิปออกมาจากบ่อหญ้าด้านหลังจะอันตรายไม่ต้องกลัว ที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้เตรียมวางแผนก่อนที่จะเล่นช๊อต 2 ใจเย็น ๆ พาร์แน่นอน

dragonhillsgolf