หลุม 16 พาร์ 4

dragonhills hole 16

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
16 4 16 390 360 339 302

จากจุดนี้จะมองไม่เห็นกรีนด้านซ้ายของแฟเวย์ ตรงประมาณหลัก 150 หลาจะเป็นป่าที่ไม่ทึบมากแต่ต้นไม้ใหญ่ และเป็นเนิน ทางด้านขวาของแฟเวย์จะเป็นบ่อทรายยาวตั้งแต่เริ่มเดินเข้าแฟเวย์จนถึงหลัก 150 หลา วางช๊อตแรกที่ทางซ้ายของหลัก 150 จากตรงนั้นไปเป็นทางลาดลงจะได้ระยะที่สำคัญคือสามารถมองเห็นกรีนได้ชัดเจน ทางขวาที่ระยะ 100 หลามีบ่อทราย กรีนนี้จะยากสักหน่อย ทางเข้ากรีนแคบ มีบ่อทรายทางซ้ายของกรีน ทางขวาของกรีนเป็นบ่อหญ้าที่ค่อนข้างลึก 2 บ่อ กรีนกว้างตรงช่วงบนเป็นเนิน 2 ระดับก่อนขึ้นกรีนหลุมนี้สังเกตให้ดีว่าธงอยู่ตรงไหนสำคัญมากถ้าธงอยู่ด้านล่างแล้วออนด้านบนก็ต้องตั้งใจเป็นพิเศษ แล้วก็ทำใจให้นิ่ง ๆ หายใจลึก ๆ ไม่ต้องรีบร้อน

dragonhillsgolf