หลุม 15 พาร์ 5

dragonhills hole 15

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
15 5 2 572 554 524 479

หลุมนี้เป็นหลุม ที่เล่นยากอีกหลุมหนึ่งของสนามดรากอนฮิลส์ ต้องเยี่ยมยอดเรื่องช๊อตจึงจะคิดเรื่องพาร์ได้ หลุมนี้ เป็นพาร์ 5 ที่ยาวมากและกรีนเล่นยาก อย่าเพิ่งตกใจ ทีออฟจะอยู่สูงทำให้ท่านมองเห็นไปถึงกรีนเลยแฟเวย์ก็ตรง ๆ กว้าง ๆ แน่นอนซ้ายขวาเป็นเนินทีออฟให้เต็มสวิง ช๊อตนี้ไม่จำกัดระยะแต่ต้องตรง ๆ ไม่ตรง ก็ไม่เป็นไรอยู่ในแฟเวย์ก็แล้วกัน เพราะถ้ารัฟโอกาสที่จะทำ 3 ออนคงยากเดินลงมาจากทีออฟมองไปข้างหน้าคุณจะเห็นเทือกเขามังกรที่โอบล้อมสนามนี้ไว้ ที่หน้ากรีนจะมีน้ำล้อมรอบกรีน มีกำแพงหินทำให้ดูหน้ากลัว ท่านต้องวางแผนที่จะเล่นช๊อต 2 ให้ดี อย่างไรก็ต้องไปวางหน้าน้ำ เหล็กหรือไม้ตามกำลัง ท่านจะเห็นหลัก 150 หลาอยู่ทางขวามือ วางไปให้เลยหลัก 150 ไประหว่างหลัก 150 หลา – 100 หลาจะเป็นที่พื้นราบและระยะกำลังพอดีที่จะขึ้น ช๊อต 3 ที่สำคัญจะต้องอยู่ในแฟเวย์เท่านั้น ถ้าไม่ค่อยได้อยู่ในแฟเวย์ ก็ต้องเล่นเซฟออกมาก่อน อย่าคิดมากนึกถึงโบกี้ก็พอ กรีนหลุมนี้ถ้าไปยืนมองด้านหลังจะมีลักษณะคล้ายรูปเห็ด ด้านหน้าจะกว้างหลังจากนั้นก็จะลาดลงและเลี้ยวไปทางซ้าย ก่อน ถึงที่กรีนจะไปทางซ้ายมือก็จะมีบ่อทรายค่อนข้างใหญ่ หลังกรีนค่อนไปทางขวาก็จะมีบ่อทรายกลม ๆ อีกหนึ่งบ่อถ้าธงอยู่หลังสุดและออนหน้ากรีน ท่านจะพัตต์ตกบ่่อทรายได้

dragonhillsgolf