น้ำตกซับเตย

น้ำตกซับเตยสถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านคา
ห่างจากกิ่งอำเภอบ้านคาประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นน้ำตก 9 ชั้น ชั้นบนสุดห่างจากชั้นล่างสุดประมาณ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางจะพบพืชสมุนไพร กล้วยไม้ป่าและเฟิร์นมากมาย

Credit Photo by : http://ratchaburi.mots.go.th

dragonhillsgolf