ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน
ถ้ำที่สวยที่สุดในราชบุรี ถ้ำทอดยาว 300 เมตรจากปากถ้ำ ได้ชื่อมาจากตำนานที่เล่าว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบิ่นไป เขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากเขาบิ่น บ้างก็สันนิษฐานว่า มาจากเอกลักษณ์ภายในห้องๆ หนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหม่นยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบิน เขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 5 เมตร เนื้อที่ภายในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสง  สี  เพื่อเน้นความสวยงามของถ้ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่  11ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี บนถนนสายราชบุรี – จอมบึง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร

ภายในถ้ำเขาบิน แบ่งออกเป็น 8 ห้อง ใหญ่

1. โถงอาคันตุกะ
2. ศิวะสถาน
3. ธารอโนดาต
4. สกุณชาติคูหา
5. เทวสภาสโมสรสถาน
6. กินนรทัศนาหรือกินนรีทัศนา
7. พฤกษาหิมพานต์
8. อุุุทยานทวยเทพ
เวลาทำการ: 8.00 น. ถึง 17.00 น

dragonhillsgolf