เชิญนักกอล์ฟร่วมกิจกรรมกอล์ฟ New Normal ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ณ สนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์ วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทบุคคลทั่วไป ไฟล์ท A, B,C Seniors (หมุดขาว) Ladies (หมุดเหลือง) ไฟล์ท Seniors อายุ 60 ปี ขึ้นไป

การคิดคะแนนด้วยระบบ 36 Systems Stable Ford

  • HC 0-12 ไฟล์ท A
  • HC 13-24 ไฟล์ท B
  • HC 25-36 ไฟล์ท C
  • Ladies และ Senior

การเข้าร่วมกิจกรรม ซื้อโปรโมชั่นสนามปกติ (ไม่เสียค่าสมัครเพิ่ม)

เงื่อนไขในการแข่งขัน นักกอล์ฟแจ้งความจำนงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กรอกแบบฟอร์มที่สนามกำหนด (1 เดือน / 1 สกอร์)

รางวัลในการร่วมกิจกรรม

  • ของรางวัล + Certificate

ประกาศผลและมอบรางวัล เดือนธันวาคม