หลุม 6 พาร์ 3

dragonhills hole 6

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
6 3 17 172 156 137 120

หลุมนี้ ยาก – ง่าย อยู่ที่ธงกรีนเป็นรูปยาวต่อจากแฟเวย์และเป็นเนินรับที่กรีนด้านซ้ายมีบ่อทรายพร้อมหญ้ากกเป็นกอ ๆ ส่วนทางด้านขวาก่อนถึงกรีนก็จะเป็นเนินน้อยๆ และก็มีบ่อทราย บ่อเล็ก – บ่อน้อย 2-3 บ่อ ถ้าธงอยู่ด้านล่างกับด้านบนเล่นง่ายกว่า ถ้าอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นเนินก็จะพัตต์ยาก อุปสรรคอีกอย่างของหลุมนี้คือ “ลม” ที่พัดมาเป็นครั้งคราว ทำให้การวางแผนในการเล่นลำบาก ไม่เป็นไรต้องได้พาร์แน่นอน

dragonhillsgolf