หลุม 1 พาร์ 4

dragonhills hole 1

HOLE PAR HD YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
1 4 11 376 342 319 274

เป็นหลุมให้เตรียมตัววอร์มอัพ ไม่ต้องคิดมาก สบาย ๆ จากทางขวาของ ทีออฟ ตลอดแนวจะเป็นร่องน้ำจนถึงกรีน ท่านจะมองไม่เห็นกรีน หลุมนี้ต้องเลี้ยวขวาข้ามสะพานไปหากรีนวางช๊อตไปทางซ้ายของเนิน ข้างหน้าเนินจะมีบ่อทรายยาวเท่าเนินจากช๊อดที่วางไปตรงนั้นก็เหลือไม่ถึง 100 หลา กรีนจะเป็นรูปยาวต่อไปจากแฟเวร์ ยาก – ง่าย อยู่ที่ตำแหน่งของธง

dragonhillsgolf