หลุม 17 พาร์ 3

dragonhills hole 17

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
17 3 10 193 187 167 139

หลุมนี้เป็นพาร์ 3 ที่ค่อนข้างยาวซักหน่อย เวลาที่ท่านยืนอยู่บนทีออฟจะเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ ทางขวาของทีออฟตลอดไปเกือบถึงกรีนเป็นป่าและทางก้อนหินรูปร่างต่าง ๆ ดูแปลกตา กรีนนี้จะยาวไปตามแฟเวย์-ด้านบนจะวนไปทางขวาเล็กน้อย กรีนเป็น 2 ลอนด้านล่างแคบหน่อยกว้างด้านบน ก่อนที่ท่านจะทีออฟสังเกตธง หลุมนี้ถ้าธงอยู่หลังกับอยู่ที่ด้านหน้าจะเล่นยาก ถ้าธงปักกลางก็สบาย ๆ ด้านขวาของกรีนเป็นเนินใหญ่ 2 เนินค่อนข้างสูง ส่วนด้านซ้ายของกรีนมีบ่อทราย 2 บ่อ ขึ้นยากหน่อย หลุมนี้เป็นพาร์ 3 ที่ดูธรรมดาแต่เวลาเล่นไม่ธรรมดา ใจเย็น ๆ ดูไลน์ให้ดี ๆ

dragonhillsgolf