อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่นเดือน กรกฎาคม 2564Accounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

SSL

วันจันทร์ - วันพุธ

770

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

-

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 1,000

โทรจอง 083-9880775

วันอังคาร

745 

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

อาหารเที่ยง

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 1,095

โทร. 032-240504-5

วันพฤหัส- วันศุกร์

900

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

-

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 1,120

โทรจอง. 094-9295646  

วันหยุด

1,100

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

-

รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 1,300

โทรจอง. 094-9295646  

WordPress Pricing Table Plugin

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

หมายเหตุ

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646