อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่น Re Opening

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

วันธรรมดา

(ราคา 18 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

1,300

บาท

วันหยุด

(ราคา 18 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

1,500

บาท

วันธรรดา

(ราคา 27 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

1,300

บาท

วันหยุด

(ราคา 27 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

1,500

บาท

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646