อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่น เดือนกรกฎาคม 2563

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

โปรวันอังคาร

650

บาท/ท่าน

เฉพาะจองล่วงหน้า

 Green Fee

Caddy

Golf Cart นั่งคู่

Sport Day

950

บาท/ท่าน

วันจันทร์-วันศุกร์

Green Fee

Caddy

Golf Cart นั่งคู่

(นั่งเดี่ยวเพิ่ม 350 บาท)

วันหยุด

1,150

บาท/ท่าน

วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์

Green Fee

Caddy

Golf Cart นั่งคู่

(นั่งเดี่ยวเพิ่ม 350 บาท)

หมายเหตุ – promotion นี้รวม ( กรีนฟี + แค็ดดี้ + รถกอล์ฟ (นั่งคู่) ) นั่งเดี่ยวเพิ่ม 350 บาท ตี 27 หลุม จ่ายเพิ่มเฉพาะค่าแค็ดดี้

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646