อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่นตั้งแต่ มีนาคม – เมษายน 2563 

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

วันธรรมดา

(ราคา 18 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

อาหารเที่ยง

1,035

บาท

วันหยุด

(ราคา 18 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

อาหารเที่ยง

1,235

บาท

วันธรรดา

(ราคา 27 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

อาหารเที่ยง

1,255

บาท

วันหยุด

(ราคา 27 หลุม)

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ (นั่งคู่)

อาหารเที่ยง

1,445

บาท

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646