อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

14 กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2561

พิเศษสุดทุกๆ วันจันทร์ และวันพุธ ในราคา 400 บาท ต่อ 1 ท่าน

Promotion Dragon hills golf

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646