อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

โปรโมชั่น เดือนกุมภาพันธ์ 2564Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Pro วันจันทร์

650

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

-

Pro วันอังคาร

750 

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

อาหารเที่ยง

Pro วันพุธ-ศุกร์

900

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

-

Pro วันหยุด

1,100

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

-Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

Valentine Day

1,100

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟนั่งคู่

คูปองส่วนลด 150 บาท / ท่าน

โปรโมชั่นนี้เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์เท่านั้น

Pro วันมาฆบูชา

1,045

บาท / ต่อท่าน

กรีนฟี

แค็ดดี้

รถกอล์ฟ

อาหารเที่ยง

-

โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย

หมายเหตุ

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646