จัดเต็มโปรโมชั่น เดือนพฤษภาคม 2561


วันธรรมดา

กรีนฟี

 แค็ดดี้ 

รถกอล์ฟ ( 18 หลุม ) รถนั่งคู่

850

บาท

sale!


วันหยุด

กรีนฟี

 แค็ดดี้ 

รถกอล์ฟ ( 18 หลุม ) รถนั่งคู่

950

บาท

SALE!

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646

อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟดรากอนฮิลส์

14 กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2561

พิเศษสุดทุกๆ วันจันทร์ และวันพุธ ในราคา 400 บาท ต่อ 1 ท่าน

Promotion Dragon hills golf

ติดต่อจองออกรอง สนาม 032-240504, 083-9880775 โรงแรม 032-229776-7 ฝ่ายขาย 094-9295646