สำหรับสนามดรากอนเพิร์ล จัดเป็นยูนิต ๆ ละ 600–800 ตารางวา หรือประมาณ 1.5 ไร่ขึ้นไป ตารางวาละ 6,000 บาท ปัจจุบันเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดการซื้อ ที่ดินรอบสนามกอล์ฟ ผู้ซื้อจะได้แถมสมาชิกสนามกอล์ฟทันที โดยที่สมาชิกสามารถโอนสิทธิการ เป็นสมาชิกสนามกอล์ฟให้ ผู้อื่นได้โดยที่ยังคงเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ที่ดินนั้นเป็นที่ดินราคาถูก จัดสรรวางแนวด้านหนึ่งติดสนามกอล์ฟและบางแปลงติด ชายเลคกับเชิงเขา ส่วนอีกด้านหนึ่งติดถนนขนาด 15 เมตร

land

ราคาที่ดินและเงื่อนไขของการชำระเงิน

เนื้อที่ทั้งหมด/ตรว.ราคา (บาท/ตรว.)ราคารวมเงินดาวน์ 40% (บาท)ชำระงวด 60%
มัดจำวันทำสัญญาผ่อนดาวน์
6006,0003,600,000100,000296,00058,000 x 182,160,000

หมายเหตุ :
• เนื้อที่ของที่ดินอาจเพิ่มหรือลดลงจากที่กำหนดไว้โดยให้ถือตามเอกสารสิทธิ์ของทางราชการ
• ราคาข้างต้นนี้เป็นราคาสำหรับที่ดินที่พัฒนา รวมทั้งสมาชิกสนามกอล์ฟมูลค่า 600,000 บาท
• อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน 10,000 บาท สมาชิกสนามกอล์ฟ 10,000 บาท
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขการชำระเงินโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
โทรสอบถาม : 02-938-9011-5 Mobile: 083-856-3088 or Email: dragonhillsgolfclub@gmail.com