อัตรากรีนฟี (Opened everyday)

*Updated มีนาคม 2560

greenfee

อัตรากรีนฟีวันธรรมดา (บาท)วันหยุดสุดสัปดาห์ (บาท)
กรีนฟี560750
รถกอล์ฟ 18 หลุม700700
รถกอล์ฟ 9 หลุม
แค็ดดี้ 18 หลุม300300
แค็ดดี้ 9 หลุม150150

ชุดอุปกรณ์เช่า

ชุดอุปกรณ์ราคา (บาท)
ชุดไม้กอล์ฟ500
รองเท้ากอล์ฟ100
ร่มกอล์ฟ30
ลูกไดร์ฟ40 (40 ลูก)

หมายเหตุ :
โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า