อัตรากรีนฟี (Opened everyday)

*Updated เริ่ม มีนาคม – พฤศจิกายน 2563

Sport Day Green Fee 300 Baht (เฉพาะวันจันทร์ที่ไม่ตรงกับวันหยุด) และโปรโมชั่นสำหรับนักกอล์ฟวัยเก๋า ( 60 ปีขึ้นไป )

  • เงื่อนไข : โปรโมชั่นนี้เริ่ม เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป นักกอล์ฟไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นของสนามAccounts

Your Text

วันธรรมดา

670

บาท

- กรีนฟี

- แค็ดดี้

นักกอล์ฟวัยเก๋า (60 ปีขึ้นไป)

วันหยุดสุดสัปดาห์

750

บาท

- กรีนฟี

- แค็ดดี้

นักกอล์ฟวัยเก๋า (60 ปีขึ้นไป)

วันจันทร์ที่ไม่ตรงวันหยุด

300

บาท

- กรีนฟี

greenfee

อัตรากรีนฟี วันธรรมดา (บาท) วันหยุดสุดสัปดาห์ (บาท)
กรีนฟี 560 750
รถกอล์ฟ 18 หลุม 700 700
รถกอล์ฟ 9 หลุม
แค็ดดี้ 18 หลุม 300 300
แค็ดดี้ 9 หลุม 150 150

ชุดอุปกรณ์เช่า

ชุดอุปกรณ์ ราคา (บาท)
ชุดไม้กอล์ฟ 500
รองเท้ากอล์ฟ 100
ร่มกอล์ฟ 30
ลูกไดร์ฟ 40 (40 ลูก)

หมายเหตุ :
โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า