hole7

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
7 4 3 405 380 352 320

หลุมนี้เวลาที่ยืนอยู่บนทีออฟมองไที่กรีนดูไม่ค่อยมีปัญหา แต่แฮนดิแคป 3 คงไม่ง่าย ทางขวาตั้งแต่ที-ออฟไปจะเป็นป่าที่ค่อนข้างทึบ ระยะก่อนถึงหลัก 150 หลาทางขวามือก็จะเป็นบ่อทรายต่อจากชายป่าเป็นบ่อทรายที่ยาว สำหรับทางซ้านก็จะเป็นเนินที่มีหญ้าค่อนข้างสูง ช๊อตแรกควรวางไปทางขวาของหลัก 150 หลา หลาจะเป็นแฟเวย์ที่ลาดลง ช๊อต 2 ต้องวางแผนกันหน่อย กรีนหลุมนี้จะค่อนข้างยากเป็นรูปยาวลาดไปทางซ้าย ตรงกลางกรีนจะแคบ หลังกรีนมีบ่อทราย 1 บ่อ หน้ากรีนมีบ่อทราย 2 บ่อ สำหรับหลุมนี้ถ้าคิดแค่ พาร์ หรือ โบกี้ ก็พอ
สนามกอล์ฟ 18 หลุมระดับมาตรฐานโลก รายล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
hole 1hole 2hole 3hole 4hole 5hole 6
hole 7hole 8hole 9hole 10hole 11hole 12
hole 13hole 14hole 15hole 16hole 17hole 18