hole6

HOLE PAR HD YARDS YARDS
BLUE WHITE GOLD RED
6 3 17 172 156 137 120

หลุมนี้ ยาก – ง่ายอยู่ที่ธงกรีนเป็นรูปยาวต่อจากแฟเวย์และเป็นเนินรับที่กรีนด้านซ้ายมีบ่อทรายพร้อมหญ้ากกเป็นกอ ๆ ส่วนทางด้านขวาก่อนถึงกรีนก็จะเป็นเนินน้อยๆ และก็มีบ่อทราย บ่อเล็ก – บ่อน้อย 2-3 บ่อ ถ้าธงอยู่ด้านล่างกับด้านบนเล่นง่ายกว่า ถ้าอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นเนินก็จะพัตต์ยาก อุปสรรคอีกอย่างของหลุมนี้คือ “ลม” ที่พัดมาเป็นครั้งคราว ทำให้การวางแผนในการเล่นลำบาก ไม่เป็นไรต้องได้พาร์แน่นอน
สนามกอล์ฟ 18 หลุมระดับมาตรฐานโลก รายล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
hole 1hole 2hole 3hole 4hole 5hole 6
hole 7hole 8hole 9hole 10hole 11hole 12
hole 13hole 14hole 15hole 16hole 17hole 18