hole5


หลุมนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลสำหรับนักกอล์ฟ ง่าย ๆ สบาย ๆ ไม่มีอุปสรรค แฟเวย์กว้างตรง ๆ เวลาที่ยืนอยู่บนที – ออฟ จะเห็นหลักระยะ 150 หลา ขวาของหลักประมาณ จุด 100 หลา ทางด้านขวาจะเป็นแอ่งหญ้า ไม่น่ากลัว แต่ถ้าคุณมาทางด้านนี้ อันตรายของคุณคือบ่อทราย เนินที่ค่อนข้างสูงทางขวาของกรีน มาทางซ้ายของกรีน แต่ถ้าแรงไปเลยออกไปนอกกรีน ก็คือเนินที่มีหญ้ายาว สำหรับหลุมนี้ สวิงสบาย ๆ ใจเย็น ๆ เบอร์ดี้หรือพาร์แน่นอน

สนาม 1 - 18