แข่งขันวันที่ 21 มีนาคม 2563 เริ่มเวลา 11.30 น.

ค่าสมัครการแข่งขัน 1,300 บาท (กรีนฟี แค็ดดี้ ของรางวัล และอาหารเลี้ยง)

golf club 2020

คิดคะแนนด้วยระบบ 36 Systems & Stable Ford แบ่งการแข่งขันเป็น 5 ไฟล์ A, B, C, Lady & Senoirs
ชิงถ้วยรางวัลในการแข่งขัน 11 ใบ
รางวัลใกล้ธง หลุม 3, 6, 12, 14, 17 รางวัลตีไกลใกล้เส้น หลุม 15 คูปองออกรอบฟรี 4 ท่าน
Hole in one หลุม 12 และหลุม 17 เงินสด 10,000 บาท

ชำระเงินค่าแข่งขัน บัญชีกระแสรายวันธนาคารธนชาติ ในนามบริษัทดรากอนฮิลส์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บัญชี 001-3-00573-0

ส่งสำเนาใบโอนไม่เกินวันที่ 18 มีนาคม 2563
สมัครการแข่งขันได้ที่ คุณเกศ (บุศริน) 094-929 5646, ID Line: kes0949295646
หรือสนาม 083 9880775, 032 240 504 -5